Rapporter och utredningar

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland

Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal Bedömning av kunnande Statistik Grundläggande utbildning Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi)
Pärm bild

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland
(pdf, 3.7 MB)

Ladda ned

Cirka 6 % av eleverna deltar i svenskspråkig grundläggande utbildning. Utbildningsstyrelsens rapport Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland innehåller information om den svenskspråkiga grundläggande utbildningen från olika perspektiv och om många olika teman. Publikationen presenterar det aktuella läget för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, främst mot bakgrund av statistik.

Publikationen omfattar bland annat teman som det svenskspråkiga grundskolenätverket, antalet och andelen elever samt elevernas regionala fördelning, lärarna, elevernas välbefinnande, ämnesvalen, utvärderingarna av lärresultat och PISA-resultaten.

Författare
Siru Korkala, Hanna Laakso, Annika Westerholm, Kristiina Volmari
År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6747-2
Serie
Rapporter och utredningar 2021:8b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska