Fakta och Fakta Express

Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning

Grundläggande utbildning Gymnastik
Pärmbild: Fakta Express 1B/2018

faktaexpress1b_2018.pdf
(pdf, 6.57 MB)

Ladda ned

Sammanfattning av en situationsöversikt.

Motion är en inlärningsväg som erbjuds av uppväxtmiljön, och forskningen omdetta har ökat avsevärt under de senaste åren. Man vet till exempel att motion som sker under fritiden och en bra kondition har en koppling till goda skolresultat. Det har även konstaterats att motion stärker barnens kognitiva funktioner, särskilt minnet och de exekutiva funktionerna. Det påverkar även hur eleverna beter sig i klassen.

Nya resultat har getts ut särskilt om kopplingen mellan motion under skoldagen och skolframgång samt de kognitiva funktionerna, men det bidrar även till faktorer som möjliggör inlärning, såsom koncentrationen på skoluppgifterna, beteendet och det sociala agerandet i skolmiljön.

Vad har undersökningar då visat om effekterna av motion under skoldagen? Utbildningsstyrelsen och forskningscentret LIKES har gett ut en situationsöversikt där man samlat information om undersökningar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter under 1990–2016. Samarbetspartner har varit undervisnings- och kulturministeriet, programmet Skolan i rörelse samt Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden. Denna Fakta Express innehåller en sammanfattning om lägesrapportens innehåll.

6 s.

År
2018
ISBN pdf
978-952-13-6473-0
ISBN tryckt
978-952-13-6472-3
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN tryckt
2242-2951
Publikationen finns på följande språk
Svenska