Föreskrifter och anvisningar

Grunderna för gymnasiets läroplan 2015

Läroplan
Grunderna för gymnasiets läroplan 2015

Grunderna för gymnasiets läroplan 2015
(pdf, 4.06 MB)

Ladda ned

Utbildningsstyrelsen fastställde den 27 oktober 2015 grunderna för gymnasiets läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska tas i bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet framskrider årskursvis.

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2015
ISBN pdf
978-952-13-6201-9
ISBN tryckt
978-952-13-6200-2
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2015:48
ISSN pdf
1798-8985
ISSN tryckt
1798-8977
Publikationen finns på följande språk
Svenska