Föreskrifter och anvisningar

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019

Läroplan Gymnasieutbildning Vuxenutbildning
Pärm bild: Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019
(pdf, 2.54 MB)

Ladda ned

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019 är en av Utbildningsstyrelsen fastställd föreskrift som ligger till grund för utbildningsanordnarens läroplansbeslut. Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019 ger en gemensam grund för de lokala läroplanerna och främjar genomförandet av en jämlik undervisning i hela landet. 

I Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019 fastställs mål och centralt innehåll för mångsidig kompetens och för läroämnena samt för den övriga undervisningen som avses i gymnasielagen. I grunderna behandlas även uppgörandet av den lokala läroplanen och dess innehåll, gymnasieutbildningens uppdrag och värdegrund, genomförandet av undervisningen, handledningen av och stödet för den studerande samt bedömningen av den studerandes lärande. 

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019 främjar gymnasieutbildningens syfte att i enlighet med gymnasielagen stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och aktiva samhällsmedlemmar. Gymnasieutbildningen ska i enlighet med Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna ge de studerande beredskap för kontinuerligt lärande och personlig utveckling samt livskompetens och färdigheter för ett aktivt medborgarskap.

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6640-6
ISBN tryckt
978-952-13-6639-0
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2019:3b
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska