Broschyrer

Lärarna och rektorerna i Finland 2019

Lärare och pedagogisk personal Statistik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete
Broschyrens pärmbild

Lärarna och rektorerna i Finland 2019.pdf
(pdf, 1.12 MB)

Ladda ned

I broschyren Lärarna och rektorerna i Finland 2019 presenteras den finländska lärarkåren i korthet.

Broschyren ger en överblick av de mest centrala resultaten från insamlingen av lärare och rektorer hösten 2019. Uppgifter har samlats in om lärarna och rektorerna inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning samt vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete.

Infografiken i broschyren omfattar bland annat lärarnas och rektorernas behörighet samt åldersstruktur och könsfördelning. Därtill presenteras undervisningsgruppernas storlek inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, lärarbehovet i framtiden, lärarnas deltagande i fortbildning och antalet sökande till lärarutbildningen år 2020. Broschyren omfattar också separata uppgifter om den svenskspråkiga utbildningen.

Mera information finns i den serie av rapporter som presenterar resultatet från datainsamlingen Lärarna och rektorerna i Finland 2019.

Tilläggsinformation om datainsamlingen och alla de rapporter som ingår i serien

År
2020
Publikationen finns på följande språk
Svenska