Guider och handböcker

Nytt språk ny kultur

Utbildning för invandrare Läroplan Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Nytt språk ny kultur pärmbild

Nytt språk ny kultur
(pdf, 4.88 MB)

Ladda ned

Undervisning och handledning av elever med invandrarbakgrund

Vad ska man ta hänsyn till då man planerar undervisning och handledning för elever med invandrarbakgrund? För vem är lärokursen svenska som andraspråk och litteratur tänkt? Sifferbedömning eller verbal bedömning – vad är rätt? Har elever med invandrarbakgrund rätt till stödundervisning? Ska vitsord som ges av något religiöst samfund antecknas i betyget?

Svaren på dessa och många andra frågor hittar du i denna handbok. Boken är sammanställd för alla dem som arbetar med elever med invandrarbakgrund inom den grundläggande utbildningen eller den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. I handboken ingår förutom information ur läroplansgrunderna också en rad konkreta modeller och tips.

Handboken baserar sig på Grunderna för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2015 och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Båda läroplansgrunderna tas I bruk fr.o.m. 1.8.2016.

År
2015
ISBN pdf
978-952-13-6183-8
ISBN tryckt
978-952-13-6182-1
Serie
Guider och handböcker 2015:9
ISSN pdf
ISSN-L 1798-906X
ISSN tryckt
ISSN 1798-906X
Publikationen finns på följande språk
Svenska