Läromedel

Snart är det val – vem beslutar om din framtid?

Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Modersmål och litteratur Samhällslära
Snart är det val — vem beslutar om din framtid? Material för skolor

Snart är det val – vem beslutar om din framtid?
(pdf, 4.71 MB)

Ladda ned

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett informationspaket till stöd för undervisningen, där fyra sakkunniga lyfter fram betydelsen av att påverka och använda sin rösträtt ur olika perspektiv. Även material för lärare som producerats av riksdagen ingår.

Materialet är avsett för årskurs 7–9 och andra stadiet. Till lämpliga delar kan det även användas i de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Materialet är särskilt aktuellt inför valet, men kan även användas i fortsättningen till stöd för undervisning i aktivt medborgarskap.

Materialet kan laddas ner på den här sidan. Materialet är tillgängligt på finska, svenska och engelska. Länk till Utbildningsstyrelsens webbsidor om demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet: https://www.oph.fi/sv/demokrati-manskliga-rattigheter-och-delaktighet

 

Publikationen finns på följande språk
Svenska