Guider och handböcker

Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande

Kulturell mångfald Grundläggande utbildning Modersmål och litteratur
Pärm: Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande

Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande
(pdf, 1.01 MB)

Ladda ned

Den allt ökande språkliga variationen är ett faktum i de svenskspråkiga klassrummen i Finland i dag. Utgångspunkten för antologin Språk I rörelse är den kartläggning som Utbildningsstyrelsen genomförde år 2013, gällande elevernas språkliga bakgrund i de svenskspråkiga skolorna i Finland, i årkurserna 1–6.

Språkbakgrunden är väldigt varierande i Svenskfinland, beroende på vilken region man befinner sig i. Boken belyser och diskuterar de pedagogiska möjligheter och utmaningar som följer med den språkliga variationen. Språk i rörelse klargör även begrepp som är centrala I de nya läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och innehåller exempel på hur man kan arbeta systematiskt med språklig medvetenhet i alla läroämnen i skolan.

Språk i rörelse riktar sig till lärare, personal och skolledare, både inom den småbarnspedagogiska verksamheten, den grundläggande utbildningen och gymnasie- och yrkesutbildningen, och även till övriga som intresserar sig för språkutveckling och lärande.

Författare
Annika Westerholm och Gun Oker-Blom (red.)
År
2017
ISBN pdf
978-952-13-6327-6
ISBN tryckt
978-952-13-6326-9
Serie
Guider och handböcker 2016:4
ISSN pdf
1798-9078
ISSN tryckt
1798-906X
Publikationen finns på följande språk
Svenska