Statistiken grundar sig på FPA:s uppgifter om studiestöd och omfattar de studerande som FPA har beviljat studiestöd eller som har en låneborgen för examen som avläggs utomlands. I praktiken studerar merparten för en högskoleexamen, men även andra studienivåer har inkluderats. Informationskälla: FPA:s statistik över studiestöd.