Med utländska examensstuderande avses utländska medborgare som är registrerade som examensstuderande vid en finländsk yrkeshögskola eller ett finländskt universitet. Siffrorna omfattar såväl studerande för grundexamen som forskarstuderande.