Anordnaren av småbarnspedagogik och utbildningsanordnaren har den primära lagstadgade skyldigheten att sörja för säkerheten i arbetet och arbetsförhållandena. Anordnarens företrädare när det gäller att utöva den huvudsakliga bestämmanderätten är daghemsföreståndaren eller skolans rektor.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa puuta

Anordnaren av småbarnspedagogik och utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan, välja och dimensionera åtgärder samt genomföra ett program för att främja och förbättra säkerheten i arbetsmiljön. Anordnaren ska fortgående ge akt på arbetsmiljön, arbetsklimatet och säkerheten hos arbetssätten samt ge akt på hur de vidtagna åtgärderna inverkar på säkerheten och hälsan i arbetet.