Innehåll relaterade till språkets rika värld samt emotionella färdigheter kan tränas med hjälp av 3DBears AR-app, som kombinerar sagoberättande och förstärkt verklighet (AR). Barnet kan bygga och skapa berättelser genom att lägga till olika virtuella objekt, ord eller bokstäver i sin fysiska omgivning. Berättelser utgör en viktig del av barnets läskunnighet. Aktiverande och inspirerande uppgifter kan fördjupa berättelsernas inflytande och bygga broar mellan större temahelheter.
Pienten lasten digitaalinen lukutaito

I övningen kombineras handling, känslor, sinnen, upplevelser och fantasi. Barnets förmåga att modifiera, producera, presentera och utvärdera olika sammanhang fördjupas. Det centrala temat för uppgiften är att stärka barnets nyfikenhet kring den egna miljön och språklig mångfald. Utnyttjandet av förstärkt verklighet i skapandet av egna berättelser stöder utvecklingen av digital kompetens och multilitteracitet.