För forskning som görs om försöket med tvåårig förskoleundervisning upprättas ett försöksregister, dit man samlar information om dem som deltar i försöket.

Syftet med registret är att göra det möjligt att förvalta, föra statistik över samt följa upp och utvärdera genomförandet av försöket med tvåårig förskoleundervisning. Uppgifterna i försöksregistret sammanställs och upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och de förvaras hos Utbildningsstyrelsen fram till slutet av år 2025.

Ytterligare information om försöksregistret fås genom att ta kontakt på adressen kokeilurekisteri [at] oph.fi (kokeilurekisteri[at]oph[dot]fi). Vänligen observera att meddelanden som innehåller personuppgifter alltid ska skickas som skyddad e-post.

Här nedan hittar du anvisningar och material för att fylla i försöksregistret.