Syftet med jämställdhetsplanen och planen för likabehandling är att främja det arbete för jämställdhet och likabehandling som görs i skolorna och läroanstalterna. Den funktionella jämställdhetsplanen och planen för likabehandling görs upp och uppdateras i samarbete med personalen och eleverna och de studerande.