Lagstiftningen gällande lösningar vid olämplighet för studier, den så kallade SORA-lagstiftningen med målsättningen att förbättra tryggheten i utbildningen och i arbetslivet, gäller antagning som studerande samt indragning och återställande av studierätten. SORA-lagstiftningen gäller både yrkesutbildning och högskoleutbildning.

SORA-lagstiftningen ger utbildningsanordnaren och högskolan en möjlighet att dra in en studierätt, då det i utbildningen eller i yrket ingår krav på minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäkerhet eller trafiksäkerhet. Dessutom ingår det i SORA-lagstiftningen författningar om narkotikatest som gäller all yrkesutbildning.