Yvonne Nummela, Paula Mattila och Pamela Granskog diskuterar mångsidig kompetens och vad mångsidig kompetens betyder i gymnasiestudierna.
Yvonne Nummela, Paula Mattila och Pamela Granskog diskuterar mångsidig kompetens och vad mångsidig kompetens betyder i gymnasiestudierna.