Säkerhetspedagogiken består av uppväxt- och lärmiljön, barnen och de vuxna som är verksamma i den samt deras nätverk och aktiviteter. Forskning om säkerhet, säkerhetsfostran och undervisningsdokumenten som stöder utformningen av säkerhetskulturen, till exempel planen för småbarnspedagogik och övriga läroplaner, ingår också i begreppet säkerhetspedagogik.
Bild på delområden av pedagogisk säkerhet
Delområden av pedagogisk säkerhet

Pedagogisk säkerhet kan anses omfatta lösningar som görs för undervisnings- och lärsituationer i barnets/elevens uppväxt- och lärmiljö. En pedagogiskt säker lärsituation skapas med handledning på rätt nivå som sporrar och stöder eleven.