Arbetsgivaren ska utarbeta ett verksamhetsprogram för att främja arbetarskyddet och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga. Arbetsgivaren ska också ha en skriftlig plan för företagshälsovården samt ett antidrogprogram.