Anordnaren av småbarnspedagogik ska göra upp en plan för småbarnspedagogik utifrån grunderna för planen för småbarnspedagogik. En utbildningsanordnare ska göra upp en läroplan för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning. Läroplanerna ska följa de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen har publicerat. Inom yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren ordna utbildningen i enlighet med examensgrunderna.