Stödmaterialet i historia innehåller idéer, exempel och förslag på hur du kan tolka det läroämnesspecifika avsnittet i gymnasiets läroplansgrunder. Materialet kan utnyttjas såväl i arbetet med den lokala läroplanen som i undervisningen. Förslagen och exemplen ska inte uppfattas som normer; de är inte heller uttömmande. Bekanta dig med det med ett öppet sinne!

Kuvituskuva, katsotaan kirjaa