Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande grunder för läroplanen för utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga och som ordnas av folkhögskolorna. Arbetet med grunderna utgör en del av den utvidgning av läroplikten som regeringen föreslår. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner regeringens proposition. Enligt regeringens proposition skulle studier som folkhögskolorna erbjuder vara ett sätt att fullgöra läroplikten, om den unga inte fortsätter direkt till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen.

Utbildningsstyrelsen fastställer undervisningens mål och centrala innehåll samt riktlinjerna för bedömningen i grunderna för läroplanen. Utkastet till grunderna har utarbetats i samarbete med de sakkunniga inom fritt bildningsarbete samt med läroanstalterna och intressegrupperna som företräder dem.

För utbildning vid folkhögskolorna finns för närvarande inga nationella läroplansgrunder. Grunderna som nu utarbetas berör folkhögskolornas utbildning för läropliktiga, alltså studerande under 18 år. Utbildningsstyrelsen stödjer det lokala läroplansarbetet och implementeringen av grunderna under nästa år,  bland annat genom att ordna utbildning, handledning och övrigt stöd.

Tidtabellen för arbetet med grunderna

  • utkastet till grunderna utarbetas av en arbetsgrupp våren och sommaren 2020
  • utkastet kan kommenteras på nätet 7.9-25.9.2020 
  • utlåtanden begärs om utkastet 12.10-6.11.2020
  • grunderna publiceras vid årsskiftet
  • de lokala läroplanerna utarbetas under våren 2021
  • grunderna träder i kraft 1.8.2021.

Webbkommentering

För att grunderna för läroplanen ska betjäna så bra som möjligt i det lokala läroplansarbetet och i undervisningen hoppas vi att så många som möjligt ger kommentarer om utkastet. Webbkommenteringen är öppen för alla och vi hoppas få svar av huvudmännen för utbildningen, undervisningspersonal och övrig personal vid läroanstalterna, studerande, vårdnadshavare samt alla andra som är intresserade av utbildning som ordnas vid folkhögskolorna.

 

Ytterligare information:

Enhetschef Leena Nissilä 029 533 1155, fornamn.efternamn [at] oph.fi
Undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen 029 533 1782, fornamn.efternamn [at] oph.fi
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, 029 533 1072, fornamn.efternamn [at] oph.fi