I en värld som präglas av förändringar och osäkerhet är mångsidig kompetens en central färdighet. Aalto-universitetets professor i informationsnätverk Risto Sarvas öppnar upp begreppet mångsidighet och reflekterar över vilka effekter den mångsidiga kompetensens har, också utanför gymnasiet. Videon är på finska.
Aalto-universitetets professor Risto Sarvas öppnar upp begreppet mångsidig kompetens och reflekterar över de samhälleliga effekterna av mångsidig kompetens.