Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling och internationalisering


Utbildningsstyrelsen stöder utveckling av utbildningen och internationalisering av det finländska samhället.

Information, stöd och utvecklingsfinansiering

Vi stöder utveckling av utbildningen och internationalisering av det finländska samhället genom att producera information, fördela finansiering och delta i olika nätverk.

Vår statsunderstödsverksamhet stöder utvecklings-, försöks- och startprojekt inom utbildning.

Vi koordinerar internationella praktik-, utbytes- och stipendieprogram och ansvarar för att verkställa och informera om EU-programmen i Finland. Därtill stöttar vi organisationers internationalisering med hjälp av samarbetsprojekt och nätverk.

 

alt-text (optional, uses title if not set)

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för internationalisering

Utvecklingsfinansiering för internationella mobilitets- och samarbetsprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Läs vilka möjligheter programmet erbjuder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statsunderstöd för internationalisering

Utbildningsstyrelsen stöder genom statsunderstöd utvecklingen av internationaliseringen av småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nationella nätverk och projekt

Utgångspunkten för Utbildningsstyrelsens utvecklingsarbete är att utveckla världens bästa lärande ur inlärarens synvinkel.

alt-text (optional, uses title if not set)

Internationella nätverk och forum

Internationella nätverk producerar och sprider information.

Programmet Education Finland för utbildningsexport (på finska)

Programmet Education Finland främjar internationalisering bland finländska företag för utbildningsexport. Vi erbjuder aktörer inom utbildningsexport information om nya möjligheter till affärsverksamhet och stöttar finländska företags tillväxt tillsammans med Team Finland-nätverket. Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets genomförande.

EDUFI-praktik för högskolestuderanden och nyligen utexaminerade

Om du studerar vid en högskola eller nyligen har fått din examen, kan du ansöka om praktik utomlands genom Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktiken stöder dina studier och utökar dina yrkeskunskaper. Du får också ett stipendium för praktikperioden av oss. Det är ansökningstid två gånger per år.

Tjänstemannautbyte

Programmen för tjänstemannautbyte stöder och främjar internationalisering och personalutveckling bland statsanställda. Anställda inom statsförvaltningen kan arbeta kortvarigt utomlands inom sitt eget förvaltningsområde.

EDUFI Fellowship-stipendium

Letar du efter stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School är ett veckolångt tvärvetenskapligt seminarium för ryska och ukrainska forskarstuderande. Vinterskolans lärare är toppforskare från finländska universitet som representerar olika vetenskapsområden enligt teman som varierar från år till år.

The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium (på finska)

The Finnish Government Scholarship Pool-stipendierna är avsedda för fortsatta studier på doktorsnivå och forskning vid universitet och statliga forskningsinstitut i Finland.