Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet genomförs utifrån enheternas egna utgångspunkter och förutsättningar, samt med små steg och genom att utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling.

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program som utvecklats i samarbete med ett brett nätverk av experter och hundratals pilotdaghem. Programmet lanserades 2015 och dess målsättning är att möjliggöra glädjen i att röra på sig samt tillräcklig fysisk aktivitet för varje barn. Fram till 2020 hette programmet Glädje i rörelse.
Illustrationsbild: Barn som gungar

Det kostnadsfria programmet erbjuder verktyg, fungerande modeller och forskningsdata som stöd för småbarnspedagogernas arbete i enlighet med planen för småbarnspedagogik samt rekommendationerna för fysisk aktivitet. Programmet erbjuder konkreta exempel för att skapa en fysiskt aktiv inlärningsmiljö och verksamhetskultur.

Genom att anmäla sig till programmet kan man också delta i ett nationellt nätverk och få stöd och inspiration för det egna utvecklingsarbetet.

Programmet Småbarnspedagogik i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för främjande av fysisk aktivitet, Programmen i rörelse. Med hjälp av programmen främjas en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.

Kom med!