Det finländska systemet för yrkesutbildning är flexibelt och erbjuder unga och vuxna som flytt från Ukraina till Finland individuella möjligheter till studier. Den här sidan innehåller information om möjligheterna inom yrkesutbildningen och om stödet för studierna.
Läraren instruerar eleverna.

Uppdaterad 13.10.2023

De som flyr från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd. Mera information om principerna för att komma till Finland från Ukraina finns på inrikesministeriets, undervisnings- och kulturministeriets samt Migrationsverkets webbsidor.

När en person som får tillfälligt skydd har vistats i Finland i minst ett år och hens uppehållstillstånd har förlängts, kan hen ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personen kan själv välja den nya hemkommunen, vilket kan påverka behovet av tjänster i kommunerna.

Det är fritt att söka sig till yrkesutbildning och det förutsätts inte att den sökande har en viss status för tillvaron i landet eller finländskt medborgarskap. Utbildningsanordnaren fattar beslut om antagning av den studerande till läroanstalten efter att ha bedömt den sökandes förutsättningar för att genomföra studierna. Det finns heller inga begränsningar att söka till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Det finländska systemet för yrkesutbildning är flexibelt och erbjuder individuella möjligheter att framskrida i studierna. Yrkesutbildning ordnas också på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter. Det är då fråga om utbildning som grundar sig på utbildningsavtal eller läroavtal. I utbildning som grundar sig på utbildningsavtal förvärvar den studerande kunnande på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter, men är inte i ett anställningsförhållande.

Läroavtalsutbildning grundar sig i sin tur på ett skriftligt och tidsbundet arbetsavtal mellan en 15 år fylld studerande och en arbetsgivare. Om en person med tillfälligt skydd söker till yrkesutbildning, kan hen också avlägga den som utbildning som grundar sig på utbildningsavtal eller läroavtal om villkoren för att genomföra utbildningen i övrigt uppfylls .

Kommunen ska informera om rätten till utbildning och kommunens tjänster samt hur man söker sig till dem.

Mer information om stöd för unga i åldern 16 till 18 år inom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), gymnasieutbildning, utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna finns i Utbildningsstyrelsens stödmaterial. Länkarna finns i slutet av denna sida.