Programmet Den nya grundskolan skapades när regeringens första spetsprojekt nya lärmiljöer och digitala material till grundskolorna publicerades.
Tutorlärarnätverkets logo

I programmet definieras tre mål: elevcentrerade undervisningsmetoder, världens kunnigaste lärare och en öppen verksamhetskultur där man arbetar tillsammans. Den tutorlärarverksamhet som initierades genom programmet hör till de mest centrala åtgärderna i vår strävan att nå dessa mål.
 
Det svenskspråkiga nätverket är en pyramidmodell, där de regionala koordinatorerna är centrala aktörer. Regionerna har egna statsunderstödda projekt, där projektägarna utgörs av Kronoby, Åbo Akademi, Pargas, Kyrkslätt och Borgå. Nätverkets huvudansvarspersoner bygger samtidigt upp ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsens och Regionförvaltningsverkets svenskspråkiga enheter (Kristian Smedlund, UBS och Fredrik Åman, RFV). Projektet har fyra centrala mål:

 • sammanföra de regionala koordinatorerna för tutorlärarverksamheten i Svenskfinland till ett koordinerat utvecklingsnätverk
 • stödja tutorlärarna i implementeringen av läroplansgrunderna och speciellt stödja digitala arbetssätt som en del av den pedagogiska utvecklingen i regionerna och kommunerna
 • sträva efter att trygga en jämlik utveckling av digitaliseringen inom utbildning i Svenskfinland
 • sporra tutorlärare och IKT-pedagoger till innovationer inom utbildning och lärande.

Målen stöds på åtminstone två nivåer. UBS arrangerar träffar och aktiverande verksamhet med de regionala koordinatorerna. Koordinatorerna ordnar i sin tur evenemang och aktiviteter för tutorlärarna i sina regioner. Den riktiga målgruppen är ändå eleverna. Starka ledord i projektets verksamhet är

 • kamratlärande
 • (digital) jämlikhet
 • digital kompetens
 • samarbete
 • delning
 • innovationer
 • nätverkande

Tutornätverket både tangerar och överlappar andra nätverk i Svenskfinland som till exempel nätverket Fyren.