Vanliga frågor

Nyckelord: Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska lika intagningsgrunder tillämpas på barnen vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Om det finns fler sökande än antal platser beslutar kommunen på vilka grunder valet görs. Intagningsgrunderna får inte vara diskriminerande. Enligt grundlagen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Vårdnadshavarnas arbete eller studier kan tillsammans med övriga orsaker skapa ett behov för deltagande i verksamheten. Dessa orsaker kan användas som intagningsgrunder vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten.