Vanliga frågor

Nyckelord: Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete

Utbildningsanordnaren ansvarar för att eleverna/de studerande och deras vårdnadshavare får information om läroanstaltens elev- och studerandevård som erbjuds eleverna/de studerande. Eleverna/de studerande och vårdnadshavarna ska informeras om de tillgängliga elev- och studerandevårdstjänsterna och hur man får tillgång till tjänsterna. Informationen om elev- och studerandevården ska vara tillgänglig och vid behov ska man använda alternativa kommunikationsmetoder och nödvändiga språk, såsom teckenspråk och lätt svenska. Utbildningsanordnaren kan använda Wilma eller en annan motsvarande lösning för att informera om elev- och studerandevårdstjänsterna, förutsatt att kraven enligt dataskyddsförordningen, informationshanteringslagen och övriga lagar har beaktats. Om tillgänglighet föreskrivs närmare i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.