Kuvituskuva, etualalla pensseleitä

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Texten är uppdaterad 9.4.

Statsrådet har med stöd av beredskapslagen och som en del av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset den 17 mars 2020 utfärdat en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (126/2020, ändrad genom tillämpningsförordningen 131/2020). Skolorna och läroanstalterna har i enlighet med förordningen övergått till att i stället för närundervisning i huvudsak ordna undervisningen på distans samt att stödja självständiga studier. Kommunerna har kunnat avstå från skyldigheten att ordna småbarnspedagogik om barnets föräldrar eller övriga vårdnadshavare har ordnat barnets vård på annat sätt. Förordningen gäller fram till den 13 april 2020.

Statsrådet har den 6 april 2020 utfärdat en ny tillämpningsförordning (191/2020) med vilken begränsningarna förlängs fram till den 13 maj 2020. Förordningen träder i kraft den 14 april 2020. Därtill har regionförvaltningsverken den 8 april i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar fattat beslut om att skolorna och läroanstalterna fortsättningsvis hålls stängda under motsvarande tidsperiod.

Därtill har statsrådets förordning om fritt bildningsarbete (805/1995) den 9 april 2020 tillfälligt ändrats med statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete.