Glad sommar!

Blogg
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Det gångna läsåret har varit exceptionellt. Coronavirusepidemin har medfört olika förändringar och mer eller mindre rört om i vardagen för var och en, men tillsammans har vi klarat också det här. Runt om i Finland har man gjort en stor insats för att främja lärandet, och nu är det tillfälle att tacka för det fina arbetet och hämta andan en stund då sommarloven börjar.

Opetushallituksen henkilökunta

Barfota på stranden

Vardagen har varit prövande och tidvis också väldigt tung, men man har också fått glädja sig över lärandet och gemensamma insikter och upplevelser, samtidigt som vi har stöttat varandra. Epidemisituationen har varierat på olika håll i landet: i en del områden, daghem, familjedagvård, skolor och läroanstalter har coronaviruset medfört stora förändringar i vardagen, medan man på andra håll i väldigt liten mån har behövt vidta exceptionella arrangemang. För den internationella verksamheten har coronaviruset inneburit enorma förändringar, men samtidigt har man lyckats utveckla nya sätt att främja internationalisering − mitt i en exceptionell situation som berört hela världen.

Vi ser med tillförsikt på framtiden, eftersom epidemisituationen förväntas vara bättre under hösten då det hela tiden är allt flera som blir vaccinerade och det förhoppningsvis går allt bättre att förhindra att viruset sprids. Trots det kommer det även under hösten att vara viktigt att värna om tryggheten och säkerheten, eftersom läget fortfarande kan variera i olika regioner. 

Personalen inom småbarnspedagogiken, lärarna och alla andra som arbetar inom undervisningsväsendet samt ledningen har gjort en enorm insats för att lärandet har kunnat genomföras på ett tryggt sätt under hela det exceptionella året. På samma gång har situationen krävt uthållighet och anpassningsförmåga av alla barn, elever och studerande. På Utbildningsstyrelsen har vi strävat efter att så bra som möjligt stödja det här arbetet, och det fortsätter vi med ännu före semestrarna och igen när höstterminen börjar. Om det behövs reagerar vi även under sommaren på förändringar som coronaepidemin medför.

På Utbildningsstyrelsen vill vi åter en gång tacka alla yrkesverksamma, barn, unga, vuxna och familjer för det oersättliga arbete som man har gjort under läsårets gång.

Semesterperioden som snart inleds är välförtjänt och en väldigt viktig tid för återhämtning. På Utbildningsstyrelsen vill vi åter en gång tacka alla yrkesverksamma, barn, unga, vuxna och familjer för det oersättliga arbete som man har gjort för lärandet och utbildningen under läsårets gång. På samma gång vill vi framföra våra lyckönskningar till alla som blivit klara med sina studier och tagit examen, samt till alla elever och studerande som inleder en ny fas i livet efter sommaren.

Ha en fin och solig sommar!
 


Skribent

Utbildningsstyrelsens personal
Utbildningsstyrelsens personal