Goda läsfärdigheter utvecklas genom att läsa mycket och mångsidigt

Blogg
Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik
Starka och fungerande läsfärdigheter kräver jobb, eftersom goda läsfärdigheter kräver massor av repetition, mångsidiga texter och gott om tid. Ibland behövs även olika stödmetoder, som bör vara tillgängliga för alla. I bästa fall innebär goda läskunskaper att man klarar sig väl i vardagen, studier och på jobbet.

Mari Järvenpää

Mari Järvenpää

8.9 firas FN:s internationella läskunnighetsdag, som påminner om läskunnighetens och utbildningens betydelse för skapandet av en hållbar framtid. Genom att försäkra oss om att alla har tillräckliga läsfärdigheter, ser vi till att alla har möjlighet att studera och medverka i samhället.

Under Barn- och ungdomsstiftelsens Read Hour-evenemang firas läskunnighetsdagen genom att uppmuntra till att läsa eller lyssna på böcker med ett freds- och vänskapsbudskap. I en timme framåt från klockan 19 läser hela Finland. Genom att läsa tillsammans bygger vi även en värld av fred och vänskap.

Positiva läserfarenheter kan vara en inkörsport till bättre läsfärdigheter

Kampanjer med läskunnighetstema och olika läsfester kan vara av stor betydelse även för elever som har problem med läsandet. Det handlar inte enbart om att inspirera, utan även om att inkludera. Den sociala karaktären hos läsande introducerar läsning även för de barn och unga som inte själva läser eller tycker om att läsa.

Vid problem med läsandet är det viktigt med tanke på den ungas välbefinnande och studier att han eller hon inte lämnas ensam med sina svårigheter. Ingen ska tvingas känna skam eller ångest över sina egna läsfärdigheter. Till exempel behövs material på klarspråk till stöd för lärarnas arbete även för annan undervisning än undervisningen i skönlitteratur. Inom förlagsbranschen bör man ta fasta på detta behov, så att skolornas materialanskaffningar på bästa sätt kan erbjuda stöd för varje elev.

Tillräckligt med tid bör reserveras för läsning

Vi läser i allt högre grad texter i olika digitala miljöer, där det är vanligt att vi ögnar igenom texten och att texterna är korta. Ibland krävs det dock att vi har förmåga att koncentrera oss på långa texter och förstår komplicerade samband mellan orsak och verkan eller hela händelseförlopp. Dessutom kräver till exempel studier ofta att man behärskar abstrakta belopp och håller dem i minnet under läsningen. Att följa intrigen i en skönlitterär bok är ännu ganska lätt jämfört med detta.

Om de grundläggande läsfärdigheterna är svaga, blir det även svårt att läsa texter i digitala miljöer. Vi drar lättare förhastade slutsatser och luras av falska nyheter.

Det överlägset bästa sättet att förbättra sina egna läskunnigheter är att läsa. Om vi lyckas få barn och unga att stanna upp och läsa och ge dem positiva upplevelser av läsning är vi ett steg närmare goda läsfärdigheter.

Det finns många olika typer av läsning. Det är viktigt att identifiera olika sätt att läsa och olika ställen där läsning äger rum. Att lyssna på ljudböcker och läsa digitala texter utvecklar läsfärdigheterna parallellt med att läsa böcker.

Läsrörelsens program implementerar den nationella läskunnighetsstrategin

Programmen En läsande kommun och En läsande skola samt pilotprojektet En läsande småbarnspedagogik som produceras och koordineras av Läsrörelsen har som mål att stärka multilitteraciteten hos var och en. Med hjälp av programmen strävar man efter en läsande verksamhetskultur, erkännande av värdet av läskunnighet och långsiktigt arbete för bättre läsfärdigheter.

Lagstiftningen och de långfristiga åtgärderna i regeringsprogrammen är viktiga för främjandet av läskunnighetsarbetet. Viktiga stöd för individens läsfärdigheter är till exempel familjen, skolkamrater och fritids- och arbetssamfund. Läsrörelsen försöker tillsammans med flera andra aktörer hitta nya sätt att inkludera aktörer inom så många olika områden som möjligt i läskunnighetsarbetet.

Vi kan alla vara en förebild som läsare för någon, så låt oss idag läsa ensamma eller tillsammans, tala om läsning och läsfärdigheter och glädjas åt vår starka läskultur.

Glad internationell läskunnighetsdag!


Skribent

Mari Järvenpää
Mari Järvenpää
Utbildningsstyrelsen