Grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i november – välkommen på Gymnasiedagarna för att ta del av de nya grunderna

Blogg
Gymnasieutbildning
Vi började förnya grunderna för gymnasiets läroplan i augusti 2018 tillsammans med ett omfattande sakkunnig- och samarbetsnätverk. Innan semestrarna inleds vill vi tacka alla för samarbetet och ta en titt på vad som händer under hösten i anslutning till GLP-processen.

Petri Lehikoinen

Bild: Petri Lehikoinen

Vi vill nu tacka gymnasierektorerna, lärarna, de studerande och intressegrupperna för ett gott samarbete kring läroplansgrunderna. Grunderna färdigställs under sommaren och början av hösten utifrån den värdefulla respons vi har fått ta emot. På utkastet till grunderna lämnades det in 510 yttranden på webben och totalt 105 utlåtanden. Vi har noggrant läst igenom all respons och tar kommentarerna i beaktande då vi bearbetar grunderna.

Grunderna översätts till svenska under sommaren, och efter administrativa förfaranden ska grunderna vara klara att publiceras under Gymnasiedagarna som ordnas på Fiskartorpet i Helsingfors 
7–8.11.2019. Anmälningar tas emot i början av hösten.

Deltagarna har möjligheten att närmare sätta sig in i de centrala ändringarna i grunderna för gymnasiets läroplan. De berör bland annat mångsidig kompetens, den studerandes välbefinnande och stöd samt bedömningen av lärandet. På Fiskartorpet utlovas höstens intressantaste diskussioner om i vilken riktning gymnasiet ska utvecklas. Välkommen att delta i den gemensamma utvecklingen!

Stöd för det lokala arbetet

Efter Gymnasiedagarna fortsätter vi stöda det lokala läroplansarbetet genom att tillsammans med regionförvaltningsverken ordna en GLP 2021-turnè där vi besöker olika orter. Tidtabellen för tillställningarna är följande:

•    Rovaniemi 12.11 
•    Uleåborg 13.11 
•    Kuopio 19.11 
•    Helsingfors 20.11 
•    Åbo 26.11 
•    Tammerfors 28.11 
•    Tammerfors (svenskspråkig tillställning) 28.11 

Därtill utarbetar vi vid Utbildningsstyrelsen material som stöd för det lokala läroplansarbetet. Under hösten kommer vi att öppna upp grunderna bland annat med hjälp av videor och blogginlägg. Vi sammanställer allt material på sidorna om GLP 2021 på vår nya webbplats.

I samband med arbetet med läroplansgrunderna har vi också förnyat det elektroniska läroplansverktyget, med vilket utbildningsanordnarna smidigt kan göra upp den lokala läroplanen i eGrunder. Syftet med det nya läroplansverktyget är att så bra som möjligt kunna stöda ibruktagandet av de nya grunderna och i synnerhet utarbetandet av de lokala läroplanerna på kommun- och gymnasienivå.

Vi tackar för samarbetet med utvecklingen av gymnasieutbildningen och önskar alla en solig sommar!

Ytterligare information 
Petri Lehikoinen
chef för enheten för gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning
petri.lehikoinen [at] oph.fi


Skribent

Petri Lehikoinen
Petri Lehikoinen
Undervisningsråd, enhetschef