Till dig som börjar ditt sommarlov

Blogg
Om du hade blivit född år 1800 hade du antagligen inte lärt dig läsa – det gjorde bara en av tio. Nästan hälften av dina jämnåriga hade dött innan de fyllde fem år. Vi har tagit ett enormt kliv framåt på några hundra år, särskilt i Finland.

Olli-Pekka Heinonen

Bildningen och välfärden har gått framåt i samma takt och gynnat varandra. Det är ändå ingen självklarhet att utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt. Nya generationer lär sig inte automatiskt att läsa och välfärd går inte i arv. Därför finns det orsak att fira att man har läsåret och examen bakom sig. Eleven och den studerande, läraren och skolans personal, hemmet och den närmaste kretsen tillhör de gladas skara. Jag gratulerar till ett gott arbete!

Vi har alla våra styrkor. Att hitta och utveckla dem är en resa som pågår hela livet. Skolåren är en viktig del av denna resa. Under åren i skolan får vi inte bara kunskaper och färdigheter utan vi utvecklas också som människor och lär oss hur man fungerar i grupp. Vi kan lära oss genom glädje, men för att lära sig nya saker måste man också anstränga sig och överträffa sig själv. Det lönar sig ändå att arbeta flitigt så att man kan förverkliga sin drömframtid.

Det måste finnas en balans mellan arbete och vila. Sommaren är en utmärkt tid för att förbereda sig för framtiden och låta det man lärt sig sjunka in – att stanna upp och blicka bakåt på den resa som redan gjorts och kartlägga den fortsatta färden. Jag önskar dig allt gott i ditt livslånga lärande!


Skribent

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen