Utbildningsstyrelsen önskar alla en fridfull juletid!

Blogg
Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Olli-Pekka Heinonen

Kuvituskuva: Lyhty

Det här året blev inte som någon av oss hade tänkt. Då landets regering tillsammans med republikens president den 16 mars konstaterade att det råder undantagsförhållanden i Finland togs beredskapslagen i bruk och vår vardag förändrades i en handvändning. Skolorna och läroanstalterna övergick till distansundervisning, föräldrarna rekommenderades hålla barnen hemma istället för att föra dem till småbarnspedagogiken och landets gränser stängdes. 

Omständigheterna för lärandet och undervisningen skulle på bara några dagar ordnas på ett helt nytt sätt. I denna helt unika situation lyckades de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet, utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik, samt precis alla som stöder barnens och unga under deras lärstig, ändå hitta de resurser och det kunnande som behövdes för att klara sig. Lärandet kunde fortgå, om än under totalt nya förhållanden. Sett ur ett internationellt perspektiv lyckades Finland ändå utmärkt med just det här.

Undantagssituationen blev tyvärr ändå inte en tillfällig övning, utan ett bestående tillstånd. Situationen har tärt på krafterna hos dem som arbetar med småbarnspedagogik och utbildning - bland annat utmaningarna med distansundervisningen, de särskilda arrangemangen för att ordna vardagen på ett tryggt sätt, det ständigt närvarande hotet om exponering och karantän samt framför allt oron för barnens och de ungas framtida. Pandemin lät sig inte bjuda på någon tid för återhämtning, vilket man så väl hade behövt. 

Coronapandemin har präglat hela året och en del har kommenterat att det är frågan om en enda dålig vits. När man tänker på konsekvenserna på samhällsnivå kan man mycket väl tänka just så. Mitt bland alla svårigheter framhävs ändå betydelsen av allt arbete som gjorts. Under det här året har den offentliga debatten genomsyrats av en enighet kring hur viktiga tjänsterna inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet är för att samhället ska fungera. Förutom att lära sig handlar det också om att utvecklas till en human människa och samhällsmedlem, men en viktig del är också att se till att ingen blir efter och hamnar utanför. Det blev tydligt hur viktig och unik varje dag, vecka och månad i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten är för våra barn och unga och för deras utveckling. Det här vore inte möjligt utan den kunniga och engagerade personalen inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet. 

Jag vill både för min egen del och på hela Utbildningsstyrelsens vägnar rikta ett varmt tack till er alla, var för sig och tillsammans. Vi vill också tacka barnen och de unga samt alla som stött dem under dessa exceptionella förhållanden. Utveckling och lärande är resultatet av ett lagspel. När man ser på situationen ur den här synvinkeln handlar det inte om en dålig vits, utan om ett år där man har lyckats förstå vikten av samhörigheten och allt arbete som gjorts. Uppgifter om att det finns ett vaccin ger positiva utsikter för framtiden. Före vi är där behöver vi ändå fortsätta agera ansvarsfullt och ta hand om den egna och andras hälsa. Vårt stödmaterial uppdateras kontinuerligt och finns samlat på adressen oph.fi/sv/corona.

Jag önskar alla elever och studerande och alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen en fridfull och avkopplande jul och en välförtjänt andningspaus.


Skribent

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör