Yrkesskicklig arbetskraft tar arbetslivet och samhället mot en hållbar framtid

Blogg
Klimat Hållbar utveckling Kvalitet och utveckling Erasmus+ Yrkesutbildningen Yrkesutbildning
Många finländska ungdomar upplever att klimatförändringen kommer att ha betydande negativa konsekvenser för framtiden. Å andra sidan ser de unga att det kunde finnas globala lösningar på problemen som berör klimatet. Teman som berör hållbar utveckling lyfts kraftigt fram också under Europeiska veckan för yrkesskicklighet och under Mästare-tävlingen i yrkesskicklighet 2022 som båda ordnas i maj.

Anne Liimatainen, Jaana Villikka-Storm och Maria Ekroth

Taitaja2021-kilpailun viherrakentamisen finaalitehtävässä parannettiin Kempeleen kunnan uimahallin piha-alueen toimivuutta ja viihtyisyyttä. Näin kilpailutyöt jäävät elämään kisaviikon jälkeen.
I finaluppgiften i anläggning av grönområde i Mästare-tävlingen 2021 var målet att öka användbarheten och förbättra trivseln på gården till Kempele kommuns simhall. Tävlingsarbetet lever vidare också efter tävlingen.

De inledande orden är utdrag ur Ungdomsbarometern 2021 och får en att fundera på om yrkesutbildningen svarar på de ungas tankar och ger dem kunnande och lösningar för en hållbar framtid. Det behöver inte sägas att företagen och samhället inte klarar sig utan nytt kunnande. Yrkesutbildningen kan för sin del stödja arbetslivet i förändringen mot en hållbar tillväxt och framtid. Genom att utbilda ansvarsfulla yrkesverksamma som är stolta över sin yrkesskicklighet och som svarar på arbetslivets behov kan yrkesutbildningen mångdubbla sitt ekologiska handavtryck.

Vi har vid Utbildningsstyrelsen i början av året startat ett utvecklingsprogram för hållbar utveckling och grön övergång inom yrkesutbildningen. Tillsammans med projektaktörerna tar vi fram en gemensam färdplan för hållbarhet som visar riktningen för framtiden inom yrkesutbildningen. Arbetet med att ta fram färdplanen koordineras av Sataedus projekt VASKI.

Att skapa en färdplan och förverkliga hållbarhetsomställningen är ett gemensamt arbete som stöder nya värderingar och en ny verksamhetskultur samt gemensamt lärande inom yrkesutbildningen. Förändringen berör ledarskapet, läroanstalternas strategier och värderingar, verksamhetskulturen och de vardagliga rutinerna, personalens kompetens, pedagogiken och målen för lärandet samt samarbetet med arbetslivet. Tillsammans skapar vi en väg för de yrkesutbildade att föra arbetslivet och samhället mot en grön och hållbar framtid.

En hållbar utveckling och grön övergång är gemensamma mål för hela Europa. Dessa målsättningar har också valts till årets teman för Europeiska veckan för yrkesskicklighet som firas i mitten av maj och även för det nationella Mästare-evenemanget 2022 som går av stapeln ungefär samtidigt och där man tävlar om finskt mästerskap i yrkesskicklighet.

I tävlingarna i yrkesskicklighet som koordineras av Skills Finland syns hållbarhet och gröna värderingar både i tävlingsgrenarna och i de praktiska arrangemangen. Utgångspunkten är att alla resurser används på ett effektivt sätt. Till exempel har man vid Mästare-evenemanget 2022 i Björneborg som mål att i samarbete med lokala välgörenhetsgenerationer minimera matsvinnet bland de nästan 2 000 måltidsgästerna. Redan i flera års tid har materialet från tävlingarna återanvänts och gått vidare från arrangör till arrangör. Till exempel återanvänder man varje år den utrustning som används för att skilja åt de olika grenarnas tävlingsområden på tävlingsplatsen och endast sådant som är trasigt förnyas. Bilchassina som används i tävlingsgrenen bilskadereparation används på nytt i flera tävlingar.

Hållbar utveckling är en också en obligatorisk del av bedömningen i alla 45 olika tävlingsgrenar. Hållbarhetskunnandet tas i beaktande på ett sätt som är naturligt för respektive tävlingsgren: inom transportlogistik är ett förutseende och ekonomiskt körsätt en del av det grundläggande kunnandet inom branschen, inom medieteknik är det viktigt att känna till olika miljömärken och ett viktigt tema för tävlingsuppgifterna i databehandling är matsvinn.

Vi ser stora möjligheter när det gäller hur Mästare-tävlingen i fortsättningen kan främja förnyelsen inom yrkesutbildningen i enlighet med målen för hållbar utveckling. Även i framtiden kommer det att vara viktigt att återvinna och effektivt använda material, men allt viktigare är vad som överhuvudtaget produceras och av vilka råvaror. Till yrkesskickligheten hör att på ett övergripande sätt känna till hur den egna verksamheten och den egna branschen påverkar såväl det ekologiska fotavtrycket som det ekologiska handavtrycket.

Hållbarhetsomställningen berör oss alla som individer, samfund och samhälle. För att uppnå en förändring behöver någon driva på förändringen, och i en värld som snabbt förändras har yrkesutbildningen möjlighet att fungera som en föregångare som främjar och förverkligar en hållbar utveckling och gröna värderingar.


Skribenter

Anne Liimatainen
Anne Liimatainen
Undervisningsrådet, Utbildningsstyrelsen
Jaana Villikka-Storm
Jaana Villikka-Storm
Överingenjör, Utbildningsstyrelsen
Maria Ekroth
Maria Ekroth
Verksamhetsledare, Skills Finland