Målet för cybersäkerhet är att den digitala och nätverksbaserade verksamhetsmiljön är tillförlitlig. Ett sätt att svara på cybersäkerhetshot och stärka samhällets cybersäkerhet är digital kompetens.

Främjande av cybersäkerhetskompetens från småbarnspedagogiken till andra stadiet

Enligt Cybersäkerhetscentret handlar cybersäkerhet om att man kan lita på den digitala verksamhetsmiljön och att verksamheten är tryggad. Cybersäkerhet ska på samma sätt som läskunnighet ses som en medborgarfärdighet.

I grunderna för läroplanerna, utbildningar och examensgrunder inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och utbildning på andra stadiet ingår mål som främjar cybersäkerheten. Den digitala kompetensen stärks bland annat som en del av den digitala transformeringen, kommunikationsfärdigheterna, utvecklingen av samfundets verksamhetskultur och yrkeskunnandet. Målen har utarbetats med beaktande av barnens, elevernas och de studerandes ålder.