Hur påverkar vår verksamhet i vår egen skola eller vår närmaste omgivning klimatet? Eller de mänskliga rättigheterna? I den globala dimensionen av hållbar utveckling ligger fokus just på dessa värdeladdade och aktuella frågor, som också väcker tankar hos barn och unga. Läs mer om hållbar global fostran och lösningarna som den erbjuder för att lösa utmaningar som berör oss alla.
Globaali ulottuvuus

Skribent: Fil. mag. Riikka Suhonen, doktorand och internationaliseringskoordinator

Exemplen på den här sidan handlar om högstadiets och andra stadiets kontext, men de kan också tillämpas på andra utbildningsstadier.