Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar framtid


Handbok för att utveckla lärandet, verksamhetskulturen och vardagsrutinerna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Syftet med Utbildningsstyrelsens handbok för hållbar utveckling är att erbjuda experter och yrkespersoner inom fostrans- och utbildningssektorn – från småbarnspedagogiken till andra stadiet och det fria bildningsarbetet – information om hållbarhetens olika dimensioner och stöd för uppnåendet av dem.

Handboken belyser hållbar utveckling och innehåller även råd, material och fallexempel som kan utnyttjas i det egna fostrings- och undervisningsarbetet. Perspektiven kan även användas som underlag för värdediskussioner i den egna arbetsgemenskapen och med eleverna samt för annan konstruktiv dialog och som tankeväckare.

Vi önskar alla aktiva och optimistiska stunder på vägen till hållbarhet!