Webbinarium om disciplinära åtgärder inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet

Webbinarium Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ordnar ett webbinarium om disciplinära åtgärder inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Webbinariets språk är finska och webbinariet är avsett för personalen på de ovan nämnda utbildningsstadierna. Webbinariet är avgiftsfritt. Webbinariet spelas in och inspelningen publiceras efteråt på den här webbsidan.

Du kan anmäla dig till webbinariet och ställa förhandsfrågor till och med 19.4.2023 via anmälningslänken på den här sidan. Du kan även delta i webbinariet utan att anmäla dig på förhand via länken på den här sidan.

För att möjliggöra ingripande i mobbning, trakasserier och våld i rätt tid och stärka elevernas rättsliga ställning trädde en ändring i kraft i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning i augusti 2022. Du kan läsa mera i undervisnings- och kulturministeriets meddelande på den här sidan.

Under webbinariet presenteras ändringarna i lagstiftningen. Dessutom beskrivs gällande disciplinära åtgärder och åtgärder för att trygga säkerheten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och Hux-utbildningen. Disciplinära åtgärder och åtgärder för att trygga säkerheten är fostrande samtal, skyldighet att städa upp, tillsägelse om att lämna klassrummet, förvägran att delta i undervisningen, åläggande att utföra hemuppgifter, kvarsittning, skriftlig varning, omhändertagande av föremål eller ämnen och granskning av elevernas saker.

Anmäl dig till webbinariet 26.4.2023 här

Datum och plats

26.4.2023 14.00 – 16.00

Anmälningsperiod

23.3.2023 – 19.4.2023 kl 23:59

Bilagor

Ta del av programmet för webbinariet (på finska) här