Drömmar blir sanna-verkstad: I sikte mot ett eget solidaritetsprojekt (online)

Informationsmöte Ansökningsomgång för finansiering Finansiering Medborgaraktivitet Kulturväsendet Ungdomsväsendet EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren

För vem: Verkstäderna är riktade till 18-30-åriga personer som intresserade av ansöka om finansiering för att förverkliga eget Solidaritetsprojekt. Grupper med minst fem ungdomar kan ansöka om finansiering.

Vad: Har du en idé om hur man förändrar världen? Vill du utveckla ditt lokalsamhälle, arrangera en tillgänglig stadsrunda eller erbjuda en mångkulturell cykelverkstad? Har du under tider av isolering och distansarbete fått en solidaritetsidé men resurserna fattas för att förverkliga den? Under verkstäderna sporrar vi alla att komma i gång med sina drömmar och utopier om en bättre värld. Tillsammans funderar vi på vad för slags förändring ni vill få ut av er idé och med vilka ni vill förverkliga denna revolution. Projekten som stöds ska ske i Finland, stöda solidaritet och vara baserade på europeiska grundvärderingar. Workshoparna förverkliga tillsammans med Rauhankasvatusinstituutti och Europeiska solidaritetskårens nationella kontor Utbildningsstyrelsen.

Varför: EU erbjuder stöd åt ungdomsprojekt som främjar solidaritet. Önskningar blir sanna-verkstäderna hjälper å sin sida att ansöka om bidrag. Ni kan få till och med 7140 euro från Europeiska solidaritetskåren för ett ettårigt projekt. Dessutom kan gruppen be om en coaching, som får arvode för handledningen.

Under Drömmar blir sanna-distansverkstäderna presenterar vi tidigare genomförda projekt, hjälper att skissa idén till en projektplan, klargör EU:s ansökningsjargong och erbjuder professionell hjälp och mentorskap i att jobba med ansökningarna. Dessutom får de deltagande unga möjlighet att bolla sina idéer med sakkunniga.

När: Första verkstaden ”Komma igång med idéer” 16.1.2024 kl 17-19. Man kan delta i den första verkstaden med bara en idé. Du kan före första verkstaden fundera på din idé enligt följande frågor:

  • Vad för slags förändring vill du få till stånd med din idé? Projekten som stöds ska vara lokala, stöda solidaritet och basera sig på de europeiska grundvärderingarna.
  • Med vilka vill du förverkliga din idé? En grupp med minst fem unga (18-30 år) personer ska göra projektet.
  • Projektansökningen i skick: Varje grupp reserverar egen personlig tid.
  • Bli klar med projektansökningarna
  • Vi skriver ansökningarna :Varje grupp kan reservera egen personlig tid under vecka och/eller delta i skrivlördagen 
  • Anmäl dig till verkstädena, Sista anmälningsdag 31.12. 2023 Kati Inkinen förenam.efternamn@oph.fi telefon 0295 338 508

 

Datum och plats

3.9.2024 17.00 – 19.00

Anmälningsperiod

31.5.2024 – 2.9.2024 kl 12:00