​​​​​​​Vi lever i en värld där vi på många ställen har överskridit gränserna för naturens bärkraft och där den allt större ojämlikheten hotar samhällenas stabilitet. Mycket av det som traditionellt kallats välfärd har vänt sig mot människan. Hur bör lärandet förnya sig inför detta och vilka utmaningar förknippas med det? Hurdan kompetens kommer vi att behöva i framtiden?
Osaamisen vahvistaminen

Skribent: forskare Maria Svanström