Finansiering för internationalisering

Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök och studiebesök

Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Junior Nordplus Nordens språk
Status
Avgjord
Ansökningstid
28.8.2023 – 2.10.2023 kl 23:59
Ansökningsblankett

Inom Nordplus Junior-programmet är det nu möjligt att söka stöd för små gruppers studiebesök till ett annat nordiskt land eller till Baltikum. 

Mer information:

Nordplus Junior, Nordplus Nordens Språk:

Nina Eskola, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Nordplus Vuxen:

Virpi Maireberg, fornamn.efternamn(at)oph.fi