Hoppa till huvudinnehåll

Nordplus


Nordplus-programmen möjliggör utvecklingsarbete för allt mellan småbarnspedagogik och högskoleutbildning.
Nordplus Junior

Nordplus Junior

Utveckla ditt daghem eller undervisningen i din egen läroanstalt.

Nordplus Nordens språk

Nordplus Nordens språk

Öka kunskaperna i och förståelsen av nordiska språk.

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal

Utveckla utbildningen i din egen bransch i samarbete med olika sektorer och utbildningsnivåer.

Nordplus Högre utbildning

Nordplus Högre utbildning

Utveckla din högskolas undervisning, verksamhetskultur samt personalens och studenternas kunskaper inom ramen för nordiskt samarbete. Ansök bidrag för mobilitet eller samarbetsprojekt.

Nordplus Vuxen

Nordplus Vuxen

Är din organisation verksam inom vuxnas lärande? Ni kan genomföra mobilitet, nätverkande och projekt inom nordiskt samarbete.