Finansiering för internationalisering

EDUFI-praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade

Högskoleutbildning Internationell praktik Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
27.2.2024 – 12.3.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett

EDUFI-praktik ger högskolestuderande och nyutexaminerade möjlighet att skaffa internationell arbetserfarenhet. Det finns många intressanta praktikplatser runt om i världen dit studerande inom olika utbildningsområden kan söka.

Vi ordnar årligen två ansökningsomgångar. Den som valts till praktiken får ett stipendium av Utbildningsstyrelsen vars storlek varierar beroende på mållandet.

Mer inormation: edufi-harjoittelu [at] oph.fi