Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-SCH) går ut 22.3.2023

Status
Avgjord
Ansökningstid
14.12.2022 – 22.3.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett
Mer information
Tytti Voutilainen, tel. 0295 331 778, tytti.voutilainen(at)oph.fi
Juuli Juntura, tel. 0295 331 660, juuli.juntura(at)oph.fi

I samarbetspartnerskap inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning (KA220-SCH) utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner.  I partnerskapen kan man till exempel producera läromedel eller utbildningspaket. 

Projektets längd är 12–36 månader, och projekt tilldelas antingen 120 000, 250 000 eller 400 000 euro. Ett samarbetspartnerskap är transnationellt och omfattar minst tre organisationer från tre olika EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Ansökningstiden för samarbetspartnerskap utgår 22.3.2023 kl. 13.00 finsk tid. På ansökningsomgången delas 1 650 000 euro ut till samarbetspartnerskap inom allmänbildande utbildning.