I partnerskap för samarbete inom Erasmus+ allmänbildande utbildning utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner. Målet är också att organisationerna ska utveckla och stärka sina partnernätverk samt öka det internationella samarbetet och internationalismen i sina aktiviteter. Det finns två typer av partnerskap för samarbete: samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap.