Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) går ut 4.10.2023.

Status
Avslutad
Ansökningstid
5.7.2023 – 4.10.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett

I småskaliga partnerskap inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning (KA210-SCH) utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner. I småskaliga partnerskap kan man testa, prova eller utveckla olika arbetssätt eller metoder och skapa en grund för ett samarbetsnätverk.

Projektets längd är 6–24 månader, och projekt tilldelas antingen 30 000 eller 60 000 euro. Ett småskaligt partnerskap är transnationellt och omfattar minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+ programmet.  

För småskaliga partnerskap finns två ansökningstider per år. Ansökningstiden på hösten 2023 utgår den 4 oktober kl. 13.00 finsk tid.