Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) går ut 5.3.2024

Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Status
Avgjord
Ansökningstid
29.11.2023 – 5.3.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

I småskaliga partnerskap inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning (KA210-SCH) utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner. I småskaliga partnerskap kan man testa, prova eller utveckla olika arbetssätt eller metoder och skapa en grund för ett samarbetsnätverk.

Projektets längd är 6-24 månader, och projekt tilldelas antingen 30 000 eller 60 000 euro. Ett småskaligt partnerskap är transnationellt och omfattar minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+ programmet.  

För småskaliga partnerskap finns två ansökningstider per år. Ansökningstiden på våren 2024 utgår den 5 mars kl. 13.00 finsk tid. På våren delas minst 180 000 euro ut till småskaliga partnerskap inom allmänbildande utbildning.