Finansiering för internationalisering

Erasmus+ for European Policy Networks: Finansiering för konsortium för at utveckla internationella nätverket av lärare och rektorer och att stödja integrationen av barn och ungdomar med invandrarbakgrund

Gymnasieutbildning Ungdomsväsendet Grundläggande utbildning Erasmus+ Personalutbildning Internationalisering Integration Jämlikhet och delaktighet
Status
Avslutad
Ansökningstid
1.7.2022 – 12.10.2022 kl 18:00
Ansökningsblankett

Genom Erasmus+ European Policy Networks kan man ansöka finansiering till denna två teman:

  1. The European policy network on teachers and school leaders (ERASMUS-EDU-2022-NET-SCHOOL-HEADS-TEACHERS) Projekten syftar till at utveckla ett europeiskt nätverk av lärare och rector som en del av deras professionella utveckling. Projekten ska grundas i enlighet med EU:s utbildningspolitiska prioriteringar och omfattande samarbete mellan olika intressenter på förvaltning, skolor och forskning.
  2. The European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background (ERASMUS-EDU-2022-NET-EDU-MIGRANTS) Projekten syftar till at utveckla ett europeiskt nätverk av delägaren/aktör (förvaltning, skolor, forskare, invandrargemenenskap) som kan analysera och tillhandahålla information om effektiv organisering av allomfattande utbildning för barn och ungdomar med invandrarbakgrunden.

KA3-insatserna förvaltas av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA, som också erbjuder ansökningsrådgivning. Utbildningsstyrelsen informerar om verksamheten i Finland.

 

Verksamheten kan för exempelvis vara:

  • skapa och utveckla nätverket och bygga samarbete med partnerorganisationen
  • aktiviteter för att utveckla, testa och implementera innovativa politik och praxis
  • utbyte av erfarenterer och god praxis, kollegialt lärande, studiebesök, workshop, konferens och seminarium

  • forskningar, undersökning och analys

  • tillfällen för spridning av resultat

 

Den sista ansökningsdag är  12.10.2022 kl. 18.00 Finsk tid (17.00 CET). 

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA). Ansökande måste vara ett konsortium med aktörer från minst 15 olika länder.