Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningsomgången för Europeiska universitet slutar 6.2.2024

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
3.10.2023 – 6.2.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus+-programmets Europeiska universitet (European Universities) utvecklar högklassig utbildning, forskning och innovationer samt ökar mobiliteten. I högskolenätverken utförs intensivt och ambitiöst samarbete. Målet är att främja en kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och välfärd i Europa.

År 2024 kan finansiering sökas inom två olika teman:

  1. stöd till att inrätta ett nytt Europeiska universitet-nätverk.
  2. stöd till att skapa en praktikgemenskap för Europeiska universitet.

Den preliminära budgeten 2024 för tema ett är 187,7 miljoner euro och budgeten för tema två är 1,5 miljoner euro.

Ansökan administreras av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur EACEA (European Education and Culture Executive Agency).